Всеукраїнський студентський турнір фізиків

Повернутися на головну сторінку

Правила проведення турніру

Загальні положення про Всеукраїнський студентській турнір фізиків (ВСТФ)

ВСТФ - командне творче змагання серед студентів вищих навчальних закладів, спрямоване на розвиток та реалізацію їх здібностей шляхом вирішення складних наукових задач та захист їх у науковій дискусії - фізичних боях (фізбоях).

Задачі для ВСТФ

Задачі, підготовлені відповідною комісією, Організаційний Комітет ВСТФ (далі - Оргкомітет) розсилає учасникам ВСТФ до 30 серпня. Ці завдання використовуються для проведення І етапу ВСТФ у вищих навчальних закладах, на міських, обласних та регіональних турнірах, про терміни та результати яких повідомляється Оргкомітет ВСТФ.

Учасники ВСТФ

У II етапі ВСТФ беруть участь команди вищих навчальних закладів, що стали переможцями міських, обласних та регіональних студентських турнірів фізиків, або команди, які пройшли заочний відбірковий конкурс.

Склад команди

Команда, що бере участь у II етапі ВСТФ, складається з чотирьох - шести студентів вищого навчального закладу. Персональний склад команди не може змінюватися протягом усього турніру. Команду очолює капітан, який є офіційним представником команди під час проведення фізбоїв. Команду супроводжує один або двоє керівників.

Склад журі ВСТФ

Оргкомітет ВСТФ формує склад журі з незалежних представників та керівників команд (у разі необхідності, по одному від команди). Незалежні члени журі розподіляються на групи Оргкомітетом ВСТФ. Керівники команд не можуть бути членами журі в тих групах, де змагаються їхні команди, і розподіляються по групах за схемою, що надається Оргкомітетом ВСТФ.

Ведучий фізбою

Завдання ведучого - створити умови для нормального проведення фізбою.

До обов'язків ведучого входить:
 1. Стежити за дотриманням регламенту.
 2. Створювати умови для нормальної роботи журі (тобто стежити за поведінкою команд, оголошувати умови задач, оцінки журі тощо).
 3. Стежити за характером запитань та за тим, щоб вони не повторювалися.
 4. Стежити за дискусією і припиняти її, якщо вона стає неконструктивною.
 5. Стежити за характером запитань журі (вони повинні мати характер уточнення),
 6. Визначити спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс капітанів тощо).
 7. Стежити за тим, щоб поруч з командами не було осіб, які не є учасниками команд.
До обов'язків ведучого не входить:
 1. Перевіряти правильність висловлень учасників.
 2. Пояснювати оцінки членів журі.
 3. Відповідати на будь-які спірні питання, які не стосуються прав та обов'язків ведучого.
Ведучий має право:
 1. Зупиняти учасника, що порушує регламент проведення фізбою.
 2. Знімати запитання, що повторюються (в тому числі запитання членів журі, що не носять характер уточнення).
 3. Припиняти дискусію, коли вона стає неконструктивною.
 4. Відсторонити команду від участі у фізбої, якщо вона регулярно порушує правила ВСТФ або своєю поведінкою заважає проведенню фізбою (за згодою членів журі).
 5. У разі потреби надавати додатковий час до 1 хв. для доповіді та опонування, і ще 1 хв. - за згодою членів журі.
 6. Надавати слово керівникам команд чи глядачам (тільки після виставлення оцінок).
Ведучий не має права:
 1. Порушувати регламент проведення фізбоїв (за винятком п.п. 7, 8, 10, 11).
 2. Припиняти виступ учасників до закінчення часу, відведеного регламентом на їхній виступ.
 3. Коментувати виступи і висловлювати свою думку.
 4. Порушувати Правила проведення ВСТФ.
 5. Ставити питання, що носять характер підказки.
Права та обов'язки ведучого не можуть змінюватися під час проведення ВСТФ.

Заходи, які проводяться у рамках ВСТФ

Турнір проводиться у терміни, визначені Оргкомітетом ВСТФ і затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Змагання проводяться у формі фізбоїв, що являють собою наукові дискусії на тему проблем (задач) заздалегідь визначених та опублікованих Оргкомітетом і журі ВСТФ.

Під час турніру проводиться:
 1. не менше трьох відбіркових (чвертьфінальних) фізбоїв,
 2. півфінальні фізбої,
 3. експериментальний тур для капітанів команд (за рішенням Оргкомітету ВСТФ)
 4. фінальний фізбій.

Оргкомітет ВСТФ забезпечує культурну програму для учасників турніру.

Правила проведення фізбою

У фізбої беруть участь 3 (4) команди (залежно від загальної кількості команд). Фізбій проводиться у 3 (4) дії. У кожній дії команда виступає в одній із трьох (чотирьох) ролей: Доповідач (Д), Опонент (О) і Рецензент (Р) (Спостерігач (С)). У наступних діях фізбою команди міняються ролями відповідно до рольової схеми фізбою:

  Трикомандний фізбій  
КомандаДія
123
1 Д Р О
2 О Д Р
3 Р О Д
 
  Чотирикомандний фізбій  
КомандаДія
1234
1 Д С Р О
2 О Д С Р
3 Р О Д С
4 С Р О Д
 
  Півфінальний фізбій  
КомандаДія
123456
1 Д Р О ОРД
2 О Д Р ДОР
3 Р О Д РДО

Ролі між командами розподіляються за результатами конкурсу капітанів чи жеребкування (на розсуд ведучого).

Перед початком фізбою відбувається представлення журі та команд.

Упродовж фізбою члени команди не можуть консультуватися з жодною людиною, яка не є членом команди.

Регламент проведення фізичних боїв

1. Опонент пропонує Доповідачеві задачу для доповіді. Доповідач приймає чи відхиляє виклик1 хв. на кожен виклик
2.Підготовка до доповідідо 5 хв. на розсуд ведучого
3.Доповідь7 хв.
4. Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача та відповіді Доповідача2 хв.
5.Підготовка до опонування2 хв.
6.Опонування5 хв.
7.Полеміка Доповідач - Опонент3 хв.
8.Уточнюючі запитання Рецензента до Доповідача й Опонента, відповіді Доповідача й Опонента2 хв.
9.Рецензування2 хв.
10.Полеміка Доповідач - Опонент - Рецензент5хв.
11.Загальна полеміка команд5 хв.
12.Заключне слово Доповідача2 хв.
13.Запитання журі2 хв.
14.Виставлення оцінок1 хв.
15.Слово журі5 хв.
16.Додаткові виступи (якщо це необхідно) 

Виступи команд під час фізбою

Доповідач (один або два учасники команди на рівних правах) викладає хід розв'язування задачі, акцентуючи увагу слухачів на основних фізичних ідеях і висновках. При цьому бажано використовувати заздалегідь виготовлені малюнки, плакати, слайди, фотографії а також демонструвати досліди, якщо задача експериментальна.

Опонент (один учасник команди) висловлює критичні зауваження по доповіді, звертає увагу на її позитивні сторони а також виявляє недоліки та помилки. Виступ Опонента не слід зводити до викладу власного рішення задачі і демонстрації власних експериментальних установок, що підтверджують чи спростовують результати Доповідача - можлива лише демонстрація явища, яке слід було описати в цій задачі. Для такої демонстрації експериментальна установка має бути проста і зрозуміла без додаткових пояснень. При цьому Опонентові слід утримуватися від коментарів, не пов'язаних з доповіддю.

Рецензент (один учасник команди) наводить стислу характеристику виступам Доповідача й Опонента. Усі уточнюючі запитання мають стосуватися тільки виступу Доповідача. Запитання може задавати будь-який учасник команди, яка запитує у даний час (п.п. 4 та 8 регламенту). На запитання до Доповідача та Опонента відповідає один з учасників відповідної команди (з дозволу ведучого).

У полеміці обговорюється розв'язок Доповідача. При цьому потрібно враховувати, що полеміка повинна стосуватися розв'язку, поданого Доповідачем, і не перетворюватись у розповідь про результати, отримані Опонентом чи Рецензентом.

Обмеження на кількість виступів

Кожний учасник команди протягом одного фізбою може виступати не більше ніж двічі (уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці виступом не вважаються). При цьому всі учасники команди, які виступають під час доповіді (п. 3 регламенту), є доповідачами.

Оцінка виступів команд

Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх виступів членів команд, їх відповідей на запитання, участі у полеміці. Оцінки виставляються за доповідь, опонування, рецензування. Надалі оцінки переводяться у бали з різними коефіцієнтами для Доповідача, Опонента і Рецензента за наступною схемою:

 ДоповідачОпонентРецензент
Коефіцієнт3,0 або менше2,01,0

Якщо в журі 4-5 осіб, то під час підрахунку балів відкидається одна найнижча оцінка, якщо 6-7 осіб -одна найнижча і одна найвища і.т.д. Члени журі, які виставили такі оцінки, мають обґрунтувати їх.

Відбіркові (чвертьфінальні) фізбої

Під час відбіркових боїв будь-які дві команди зустрічаються одна з одною не більше, ніж один раз (по можливості), відповідно до схеми, обумовленої журі. Порядкові номери команд у схемах визначаються жеребкуванням. Керівники команд не можуть бути членами журі в групі, де грають їхні команди.

Правила виклику на доповідь

 1. Усі задачі, представлені в рамках одного фізбою, мають бути різними.
 2. У ході відбіркових фізбоїв Опонент може викликати Доповідача на будь-яку задачу, крім тієї, котра:
  а)  виключена Оргкомітетом,
  б)  вже викладена Доповідачем раніше,
  в)  вже опонована Опонентом раніше,
  г)  вже викладена Опонентом раніше.

Якщо такий виклик неможливий, послідовно виключаються заборони: г), в), б). Під час фізбою Доповідач може оголосити одну вічну відмову на всі ігри і на кожній грі - одну тактичну (без штрафних санкцій) відмову. Якщо в сумі відмов виходить більше двох, то кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2.

Залікові параметри

SPj (сума балів) - сума усереднених балів команди, що займає j місце в цьому фізбої, помножена на відповідні коефіцієнти і заокруглена до однієї сотої.

R - рейтинг - означає, наскільки вдалим був виступ команди в цьому фізбої. Rj , тобто рейтинг команди, що зайняла j місце, визначається за допомогою такої таблиці.

  Місце команди у фізбої
1,2,3 чи 4
SPj≥SP1-1
2
SPj<SP1-1
3 чи 4
SPj≥SP2-1
3 чи 4
SPj<SP2-1
SPj≥51 5 4 4 3
51>SPj≥36 4 3 3 2
36>SPj≥21 3 2 2 1
21>SPj 2 1 1 0

TSP - загальна сума балів, що дорівнює сумі SPj. TR - загальний рейтинг - сума рейтингів команди за всі попередні відбіркові фізбої.

Це правило застосовується для визначення рейтингу в усіх відбіркових фізбоях.

Півфінальний фізбій

За рішенням журі дев'ять команд, що одержали найвищий рейтинг (TR) у відбіркових фізбоях, беруть участь у півфіналі. Якщо команди, що зайняли 9-10 місця, мають однаковий рейтинг, у півфінал виходить та, що набрала більшу кількість балів (з точністю до 0,01). Якщо сума кількості балів команд також збігається, між ними проводиться бліц-турнір, умови якого визначає журі.

Півфінальний фізбій складається з двох кіл. Ролі розподіляються між командами за результатами конкурсу капітанів або шляхом жеребкування.

Задачі півфіналу

У кожній півфінальній групі використовуються 10 задач, обумовлених Оргкомітетом відповідно до рейтингового списку.

Список формують учасники відповідного півфіналу. При цьому кожна команда виставляє кожній задачі ціле число балів від 0 до 100 таким чином, щоб сума всіх таких балів дорівнювала 100. При цьому використовується повний список з 17 задач. Опонент може викликати Доповідача на кожну з цих 10 задач. Під час півфінального фізбою Доповідач може двічі відхилити виклики без штрафних санкцій. При наступних відмовах коефіцієнт, на який збільшується бал доповідача, зменшується на 0,2.

Фінальний фізбій

Умови участі у фіналі

а) Якщо півфінал складався з трьох груп.

Переможцями півфіналу стають три команди, які набрали найбільшу кількість балів у своїх групах. Якщо визначення переможців півфіналу за цим критерієм неможливе, враховують TR і далі TSP. Переможці півфіналу беруть участь у фіналі.

б) Якщо півфінал складався з двох підгруп.

Переможці півфіналу беруть участь у фіналі. Третій фіналіст визначається за найвищою сумою балів серед команд, які посіли другі місця у півфіналі за умови, що різниця балів між ними не більше шести. В іншому випадку у фіналі будуть брати участь чотири команди.

Проведення фіналу

Команди, що увійшли до фіналу, о 8 год. ранку в день фінального бою одержують сформований робочою групою журі список з 5 абсолютно нових задач. Команди розв'язують задачі самостійно (без допомоги керівника команди чи будь-кого іншого). Гра починається не раніше, ніж через 5 годин після надання задач командам. Команди можуть доповідати по будь-якій з 5 отриманих задач (за викликом Опонента). Під час фінального фізбою Доповідач може відхилити виклик без штрафних санкцій лише один раз. При кожній наступній відмові коефіцієнт, на який множиться бал доповідача, зменшується на 0,2.

Переможці турніру в особистій першості

Переможець в особистій першості визначається за індивідуальним рейтингом - IR. Рейтингові бали зараховуються лише за виступ члена команди в ролі Доповідача чи Опонента і тільки у тому випадку, якщо середній бал за виступ перевищує 6 балів. При визначенні рейтингу враховується перевищення отриманої оцінки над 6 балами. У випадку, коли доповідачів було двоє, отримані бали рейтингу діляться навпіл. Рейтингові бали надаються лише за виступи у відбіркових та півфінальних боях.

Апеляція

У випадку, якщо команда не задоволена результатами фізбою, роботою ведучого або роботою журі, вона має право подати апеляцію до Оргкомітету ВСТФ. Подає апеляцію капітан команди (і тільки він) протягом години після завершення фізбою.

Апеляція повинна містити в собі:

 1. виклад факту порушення,
 2. посилання на ті пункти правил, що доводять факт порушення,
 3. посилання на те, що інша команда(и) теж визнає факт порушення (можливе посилання на ведучого або членів журі).

У цьому випадку апеляція буде розглянута Оргкомітетом ВСТФ.

Претензії не будуть задоволені, якщо:

 1. порушення не виходить за рамки правил,
 2. журі та інші учасники бою не визнають порушення,
 3. наявність чи відсутність факту порушення жодним чином не впливає на результати фізбою.

У випадку визнання справедливості апеляції спосіб її задоволення обговорюється Оргкомітетом та журі ВСТФ на спільному засіданні.

 
 
дизайн : Бідасюк Юрій  ©, 2005