Команди - учасники IV Всеукраїнського студентського турніру фізиків

 

Повернутися на головну сторінку

 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 2. Донецький національний університет
 3. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
 4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Радіофізичний факультет -1
 5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Радіофізичний факультет -2
 6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фізичний факультет
 7. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фізичний факультет-2
 8. НТУУ "КПІ". Фізико-технічний факультет (м. Київ)
 9. НТУУ "КПІ". Фізико-математичний факультет (м. Київ)
 10. Львівський національний університет імені Івана Франка
 11. Східноукраїнський національний університет (м. Луганськ)
 12. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
 13. Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)
 14. Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса)
 15. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Фізико-технічний факультет -1
 16. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Фізико-технічний факультет -2
 17. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 18. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 19. Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет
 20. Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ)
 21. Київський національний університет будівництва і архітектури
 22. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 23. Московський фізико-технічний інститут
 24. НТУ "ХПІ". (м. Харків)

 
 
дизайн : Бідасюк Юрій  ©, 2005